d

Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia menerusi Majlis Perunding Wanita Islam Malaysia (MPWIM) menganjurkan MULTAQA KEBUDAYAAN DAN KESENIAN ISLAM 2009 pada 16 Mei 2009 (Sabtu) bertempat di Bilik Senat (UKM).  Program berkenaan adalah anjuran bersama Kementerian Penerangan, Komunikasi, Kesenian dan Kebudayaan dan Persatuan Kakitangan Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia (SUKMANITA).  Program ini akan berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga 5.30 petang.

Seramai 200 peserta yang terdiri daripada ahli-ahli pertubuhan wanita Islam di Malaysia, ahli-ahli pertubuhan seni dan budaya, ahli akademik, budayawan, wakil media, ulama  serta pelajar akan hadir pada program itu.

Antara lain program ini bertujuan untuk memartabatkan kembali budaya dan seni Melayu Islam;  menjadikan budaya dan seni Melayu Islam sebagai cara hidup; menjelaskan kepada masyarakat kedudukan kebudayaan dan kesenian menurut Islam; mencadangkan garis panduan persembahan kebudayaan yang melambangkan identiti Malaysia dan Islam dan mempertemukan wakil-wakil NGO wanita Islam di peringkat kebangsaan .

Seminar yang membawa tema   “ISLAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN MALAYSIA’ ini akan diisi dengan ucaptama, pembentangan empat kertas kerja serta satu sesi forum.

Ucap tama akan disampaikan oleh Pengarah Institut Kajian Rantau Asia Barat, UKM merangkap Ahli Jawatankuasa Majlis Perunding Wanita Islam Malaysia, Prof Dr. Siti Rugayah Hj. Tibek dengan tajuk ucaptamanya `Mengaplikasikan Kesenian Dan Kebudayaan Sebagai Medium Dakwah’.

Empat kertas kerja yang akan dibentangkan adalah seperti berikut:
1.    Peranan Kebudyaan Melayu Dalam Membina Jati Diri Wanita oleh Prof. Dr. Siti Zainon Ismail, Sarjana Tamu, Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.
2.    Peranan Media Swasta Dalam Membina Jati Diri Wanita oleh Ir Ahmad Jais Alias (Pengarah Radio IKIM.fm) dan penyanyi kumpulan Nowseeheart, Encik Idzhar Jumali.
3.    Penerapan Budaya Dan Kesenian Islam Dalam Drama Dan Filem oleh Rashid Shibir (Pengarah Drama dan Filem) dan penulis bebas, Pn. Sujiah Salleh.
4.    Unsur Islam Dalam Novel; Pengaruhnya Kepada Pembaca oleh Dr. Mawar Shafie dari Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Sementara itu, sesi forum akan membincangkan tajuk `Islam Melestarikan Kebudayaan Malaysia’ yang akan dipengerusikan oleh Prof. Madya Dr. Asiah Sarji.  Manakala ahli-ahli panel terdiri daripada pelakon dan penerbit terkenal, Erma Fatima, Tan Sri Jins Shamsuddin dan Prof. Madya Mohamad Kamil Haji Abdul Majid dari Universiti Malaya.

Sebarang pertanyaan mengenai program ini boleh diajukan kepada Sekretariat MPWIM (Ustazah Normawati Muhammad) 012-2629836, Afiqah Mohd. Yusof (019-9412849) atau Unit Perhubungan Awam YADIM pada talian 03-22746077.

Advertisements