ila-526.jpg
Di mana kamu? 
ila-524.jpg
Saya di sini. Mencari Macro lens.