ila-468.jpg

Tunas baru

ila-489.jpg

Tunduk Mengalah

ila-510.jpg

Cuma Aku Yang Hidup

ila-520.jpg

Bertelur Sebiji Riuh Sekampung

ila-512.jpg

Tamat Perkhidmatan

*Demam sesudah memangkah!